Wersja "DEMO" a wersja komercyjna

Z tego miejsca można pobrać zestawy instalacyjne poszczególnych pakietów programowych. Zestawy te składają się z pliku setup.exe oraz plików dodatkowych. Pliki te można przenieść na dyskietki lub do jednego wspólnego katalogu na dysku. Następnie należy uruchomić plik setup.exe, który zainstaluje dany pakiet. Zainstalowany program będzie funkcjonował w trybie "DEMO". Jedyne ograniczenie tej wersji  to ograniczenie czasu pracy programu do 30 dni. Poza tym program realizuje wszystkie funkcje bez ograniczeń.

Aby pobrać pliki pakietów instalacyjnych dla poszczególnych programów należy Pobrać program Autoaktwacja-TK. Pozwali on Państwu pobrać instalatory naszych aplikacji, a po ich zainstalowaniu na poszczególnych stanowiskach w Waszej firmie, będzie można zarządzać ich aktywacją i ich aktualizacją do najnowszych wersji.

Jeśli Państwo będą zainteresowani nabyciem licencji na używanie programu, wystarczy dokonać procesu rejestracji przy pomocy programu Autoaktywacja-TK, następnie skontaktować się z nami e-mailem lub telefonicznie i ustalić warunki zapłaty. Po uregulowaniu należności zostanie Państwu przyznany kod aktywacyjny, który pozwoli odblokować program. Kod ten będzie można pobrać z naszego serwera internetowego przy pomocy programu Autoaktywacja-TK.

Zasady pobierania programów

Programy prezentowane na tej stronie można zainstalować z pakietów instalacyjnych, opisanych wyżej. Po zainstalowaniu, program będzie pracował bez jakichkolwiek ograniczeń funkcjonalnych przez 30 dni od pierwszego uruchomienia programu. Po tym okresie program zażąda kodu aktywacyjnego. Aby go uzyskać użytkownik powinien zarejestrować się w internetowej bazie danych naszej firmy przy pomocy programu Autoaktywacja-TK. Przydzielony wówczas Państwu będzie kod aktywacyjny, który przedłuży pracę programu o kolejne 30 dni. Po tym okresie eksploatacja programu możliwa będzie tylko po uprzednim załatwieniu formalności związanych z nabyciem praw do jego eksploatacji.

Przewidujemy dwie formy nabycia takich praw:

·         Zakup prawa do eksploatacji programu.

Uprawnia do bezterminowej eksploatacji programu. Jednocześnie daje prawo do aktualizacji programu do najnowszych jego wersji, oraz do pomocy w jego eksploatacji przez okres 1 roku. Po upływie tego okresu możliwe jest przedłużenie tych uprawnień na kolejne lata. Roczne prawo do aktualizacji wraz z opieką nad użytkownikiem kosztuje 70% aktualnej ceny programu. Roczne prawo tylko do aktualizacji programu kosztuje 30% aktualnej ceny programu.

·         Nabycie praw do eksploatacji programu na mocy umowy o dzierżawie oprogramowania.

Umowa taka zobowiązuje użytkownika do opłacania 10% aktualnej ceny programu miesięcznie jako opłata dzierżawna. W zamian za to użytkownik dostaje prawo do eksploatacji programu wraz z prawem do aktualizacji do najnowszych jego wersji i prawem do opieki, przez cały okres trwania umowy. Umowa trwa tak długo jak długo użytkownik wnosi opłaty miesięczne.

W celu ułatwienia użytkownikowi procesu rejestracji, aktywacji i aktualizacji naszych programów, stworzyliśmy specjalny system, którego elementem jest program Autoaktywacja-TK. Zadaniem tego programu jest rejestrowanie programów rodziny TK zainstalowanych u użytkownika, pobieranie kodów aktywacyjnych, oraz pobieranie i instalowanie dostępnych dla użytkownika, najnowszych wersji oprogramowania. Wszystkie te czynności program wykonuje całkowicie automatycznie komunikując się w razie potrzeby z naszym serwerem internetowym. Jedyne co użytkownik będzie musiał zrobić to uruchomić odpowiednią funkcję naciskając jeden z trzech przycisków.

Ponieważ program ten wykonuje swoje zadanie korzystając z sieci Internet, musi on być zainstalowany na komputerze mającym do niej dostęp. Nie jest wymagane by użytkownik miał swoje konto internetowe. Wystarczy gdy komputer z programem Autoaktywacja-TK będzie miał ustawiony jakikolwiek dostęp do internetu.

Góra dokumentu