Bezprzewodowy terminal kelnerski

Do kasy kelnerskiej pracującej w oparciu o program Kasa-TK, można opcjonalnie podłączyć system pozwalający na pracę z bezprzewodowymi terminalami kelnerskimi.

System zbudowany jest z 2 programów napisanych w najnowszej technologi .NET Framework 3.5 oraz z sieci komputerowej. czyli z:

bulletSerwera termnali kelnerskich Kasa-TK Terminal Serwer instalowanego na komputerze kasowym. Serwer ten współpracuje z programem Kasa-TK i udostępnia interfejs do danych i funkcji kasy terminalom kelnerskim. Komunikacja miedzy serwerem, a terminalami realizowana jest na protokole TCP. 
bulletSieć bezprzewodowa obejmująca swoim zasięgiem sale restauracyjną i każdy inny obszar, na którym miałyby działać terminale kelnerskie. Sieć ta może być jednocześnie wykorzystywana jako publiczny system dostępu do internetu typu Hotspot. Architektura sieci musi wówczas spełniać odpowiednie kryteria tak by zapewnić bezpieczeństwo danych firmowych. Serwer może być udostępniony w sieci publicznej poprzez funkcję mapowania portów TCP. Dzięki temu nie musimy budować odrębnej sieci bezprzewodowej dla terminali, jeśli mamy już zbudowaną sieć Hotspot. Również budowa sieci bezprzewodowej dla terminali może stać się impulsem do taniego uruchomienia punktu dostępowego do Internetu Hotspot  dla klientów hotelu / restauracji. Polecamy sprzęt i know-how oraz nasze możliwości w zakresie montażu takich systemów.

 

bulletKelnerskie terminale kasowe, czyli dowolny komputerek naręczny pracujący pod kontrolą systemu Windows Mobile 6 i zainstalowanego na nim programu KasaTKMobile, posiadający możliwość pracy w sieci bezprzewodowej. Możliwe jest stosowanie do 16 terminali podłączonych do jednej kasy. Tu nastąpiła zmiana w stosunku do starszej wersji pakietu. Poprzednio system oparty był na przeglądarce internetowej zainstalowanej w urządzeniu. Jednak to rozwiązanie było zbyt wolne i niestabilne. Obecnie terminal pracuje bardzo szybko i stabilnie nawet na połączeniach wykorzystujących łącze do Internetu przez GPRS (łącze komórkowe).

 

Zastosowanie terminali powoduje rewolucję w jakości i szybkości obsługi klienta jednocześnie redukując koszt tej obsługi. Terminale nadają się szczególnie tam, gdzie trzeba obsłużyć dużo stolików, restauracje, bary i puby z ogródkami, gdzie kelnerzy muszą pokonywać duże dystanse pomiędzy stolikiem, a miejscem składania i odbioru zamówienia.

Dzięki zastosowaniu terminali zmienia się sposób pracy w zakładzie gastronomicznym. Zamiast kilku kelnerów obsługujących rewiry z określoną liczbą stolików, stosujemy system działający według następujących zasad:

Ustawiamy zespół składający się z 1 kelnera i 1 lub 2 pomocników kelnera. Kelner chodzi pomiędzy stolikami, przyjmuje zamówienia i pobiera opłaty za zamówienia. Przyjmowanie zamówienia i wprowadzanie go do systemu odbywa się bezpośrednio przy stoliku przy pomocy terminala. W momencie wprowadzenia zamówienia na terminalu kasowym, następuje wydrukowanie odpowiedniego czeku na towar na drukarce przy kasie, lub w innym ustalonym przez szefa zakładu miejscu. Pomocnik kelnera bierze czek na towar, na jego podstawie pobiera towar i zanosi go do odpowiedniego stolika. W tym czasie kelner obsługuje już następny stolik.

Gdy klient chce uregulować rachunek, kelner podchodzi do stolika i na terminalu wywołuje funkcję podsumowującą rachunek. Można pokazać klientowi to podsumowanie

Jeżeli klient akceptuje taką formę, reguluje rachunek, a kelner w terminalu zaznacza to w odpowiedni sposób. Powoduje to zamknięcie rachunku, ale paragon nie został jeszcze wydrukowany. Paragony z tak zamkniętych rachunków (lub faktury VAT) będą mogły być wydrukowane później w dowolnym czasie, kiedy kelner będzie wolny.

Jeżeli natomiast klient koniecznie prosi o formę pisemną rachunku, to wtedy dopiero kelner musi podejść do stanowiska kasowego i w normalnym trybie wystawić żądany rachunek.

Należy zauważyć, że na jednym stanowisku kasowym może jednocześnie pracować wielu kelnerów (16 terminali + stanowisko główne). Jednak z praktyki zauważyliśmy, że nawet przy dużym ruchu 1 kelner i 2 pomocników może obsłużyć 50 stolików. Jednocześnie klient ma wrażenie, że kelner jest cały czas w zasięgu wzroku.

W normalnym systemie pracy kelner spędza 40 % efektywnego czasu pracy pokonując drogę od stolika do kasy. W tym systemie strata ta jest wyeliminowana. Dodatkowo klient jest szybciej i lepiej obsłużony, co zwiększa jego zadowolenie.

Nasza firma jest w stanie dostarczyć urządzenia potrzebne do uruchomienia systemu terminali kelnerskich w tym urządzenia sieciowe, budowa sieci bezprzewodowej oraz komputerki naręczne typu Windows Mobile 6 takich firm jak HP, Asus, Fujitsu-Siemens i innych.

Pliki do pobrania:

Instalator programów dla serwera i terminala:  KasaTKMobile.zip

Instalator dla .NET Framework 3.5 dla Windows XP/Vista. Uwaga, ten plik to 197 MB.

Instalator dla .NET Compact Framework 3.5 dla Windows Mobile 6. Uwaga, ten plik to ponad 33 MB.

Zobacz też opis instalacji.

Góra dokumentu