Biuro-TK

Pakiet Biuro-TK składa się z następującego zestawu programów:

bullet

Biuro-TK
Program pakietu Biuro-TK, konfigurujący system oraz umożliwiający podgląd poszczególnych punktów sprzedaży (POS) sprzęgniętych z systemem Biuro-TK. Jest on również zintegrowany z cyfrowym systemem monitoringu video. Oznacza to, że po zainstalowaniu takiego systemu w obiekcie, program Biuro-TK pozwoli na przeglądanie bieżącego strumienia video prezentowanego przez te kamery. Możliwe też będzie przeglądanie historii z ostatnich 10 dni zarejestrowanej przez te kamery. 

      Podgląd możliwy za pośrednictwem wewnętrznej sieci komputerowej, a w wersji 32-bitowej (Windows95/NT), również przy użyciu połączeń telefonicznych.

bullet

 Pakiet Księgi-TK, w skład którego wchodzą programy:

bullet

Księgi-TK
Program pakietu Księgi-TK, prowadzi elektroniczne rejestry zakupów i sprzedaży. Na podstawie tych rejestrów program wystawia:

bullet

Dzienne Zestawienie Sprzedaży

bullet

Rejestr Zakupów VAT

bullet

Rejestr Sprzedaży VAT

bullet

Księgę Przychodów i Rozchodów

bullet

Deklarację VAT-7

bullet

Druk przelewu na podatek VAT

Program zawiera szereg ułatwień w pracy, takich jak lista stałych kontrahentów, czy automatyczne sortowanie wpisów.

bullet

Środki Trwałe-TK
Program pakietu Księgi-TK, prowadzi rejestr środków trwałych, rozlicza ich amortyzację w trybie normalnym lub w trybie amortyzacji degresywnej, oraz drukuje miesięczne deklaracje amortyzacji środków trwałych.
Program automatycznie nanosi odpowiednie odpisy do K.P.i R. w programie Księgi-TK

bullet

Lista Płac-TK
Program pakietu Księgi-TK, prowadzi rejestr pracowników, na podstawie którego wystawia następujące dokumenty:

bullet

Lista Płac (zbiorcza i paski)

bullet

PIT-4 - Deklaracja na Zaliczkę Miesięczną od Łącznej Kwoty Wypłat

bullet

PIT-11 - Informacja o Uzyskanych Dochodach

bullet

PIT-40 - Roczne Obliczenie Podatku Dochodowego dla pracownika

bullet

Przelewy bankowe na stosowne płatności

Program rozlicza składki wszystkich ubezpieczeń oraz przekazuje odpowiednie dane do Programu Płatnik@, oraz automatycznie nanosi odpowiednie wpisy do K.P.i R. w programie Księgi-TK

bullet

Podatek Dochodowy-TK
Program pakietu Księgi-TK, prowadzi rejestr dochodu właściciela na podstawie wyciągów z K.P.i R. firm zarejestrowanych w systemie Biuro-TK oraz firm obcych. Na podstawie tego rejestru program oblicza podatek dochodowy, wystawia stosowne deklaracje PIT oraz przelewy bankowe. Może obsługiwać do 9 osób będących w dowolnych układach wspólnictwa i posiadających dowolny procent firm zarejestrowanych w systemie i firm obcych.

bullet

Przelewy-TK
Program pakietu Księgi-TK, pozwala prowadzić listę stałych kontrahentów - wierzycieli firmy oraz wystawiać dla nich przelewy bankowe.

bullet

Kalkulator-TK
Program pakietu Księgi-TK. Podręczny kalkulator z wirtualną taśmą rejestrującą działania, której zawartość można wydrukować, zapisać na dysku lub przenieść do innego programu (np. procesora tekstu).

Pakiet ma wbudowaną funkcję automatycznej aktywacji i aktualizacji do najnowszych wersji za pomocą programu Autoaktywacja-TK

Wszystkie programy pakietu Biuro-TK są w wersji 32-u bitowej (na wszystke wersje Windows).

Przy pomocy programu Hotel-TK, Kasa-TK i Biuro-TK można zbudować system zarządzania, który umożliwi obsługę dowolnej liczby obiektów, w każdym z nich może działać do 9 różnych firm, każda z nich będzie mogła mieć do 9 różnych punktów sprzedaży (stanowiska recepcji, kasy restauracyjne, kasy sklepowe). Do każdego z tych punktów można przyporządkować dowolną liczbę punktów kamerowych cyfrowego systemu monitoringu video. Firmy te będą mogły należeć do dowolnej liczby właścicieli posiadających dowolną kombinację współwłasności w poszczególnych firmach.  

Jednocześnie pakiet Biuro-TK może obsługiwać obiekty łącząc się z nimi siecią LAN, WAN lub przez łącza telefoniczne. Oznacza to, że program może być stosowany przez biura rachunkowe, które przy jego pomocy mogą obsługiwać firmy w trybie "on line" udostępniając na bieżąco swoim klientom pełną informację o stanie ich finansów (księgowa instaluje pakiet Biuro-TK u siebie i u swych klientów, co daje im pełny bieżący podgląd na stan ich księgowości).

Opis ostatnich zmian w programie Biuro-TK dostępny jest tutaj.

Opis ostatnich zmian w programie Księgi-TK dostępny jest tutaj.

Pakiet instalacyjny

Pakiet instalacyjny to jeden plik, "Biuro-TK_setup.exe" o wilelkości ponad 8 MB. Można go pobrać przy pomocy aplikacji Autoaktywcja-TK do odpowiedniego katalogu na dysku twardym. Następnie należy go uruchomić na komputerze, na którym chcecie Państwo mieć ten program do swej dyspozycji. System instalacyjny pozwala zainstalować program na 3 sposoby:

bullet

"DEMO-automatyczna konfiguracja" - instaluje program Biuro-TK i pakiet Księgi-TK w wersji DEMO z podstawowymi plikami użytkowymi programu. Ten typ instalacji pozwala pominąć część procesu konfiguracji programu. Po uruchomieniu program jest natychmiast gotowy do pracy. Program powinien być umieszczony na tym samym komputerze, co programy Hotel-TK i Kasa-TK, ponieważ konfiguracja zawarta w tej wersji instalacji jest z góry zdefiniowana. Po przetestowaniu można wejść do konfiguracji programu i tak zmienić poszczególne parametry, aby dostosować je do potrzeb firmy, w której program ma pracować program.

bullet

Pełna instalacja - Instalacja DEMO, ale bez zestawu danych użytkowych i bez konfiguracji. Można zainstalować na dowolnym komputerze połączonym siecią bezpośrednią (LAN) lub za pomocą łączy telefonicznych z komputerami, na których pracują programy Hotel-TK i Kasa-TK. Po pierwszym uruchomieniu niezbędne będzie przeprowadzenie procesu konfiguracji sprzętowej i zdefiniowanie danych firmy. W tym celu najlepiej zacząć od uruchomienia programu Biuro-TK i ustalenie konfiguracji sprzętowej (funkcje F4 i F5), a następnie uruchomienie programu Księgi-TK i ustalenie danych firmy.

bulletInstalacja bez programu Biuro-TK. Powoduje zainstalowanie pakietu Księgi-TK w wersji DEMO bez zestawu danych. Opcja dobra dla tych użytkowników, którzy chcą skorzystać z pakietu Księgi-TK do prowadzenia księgowości firmy nie koniecznie hotelowo-gastronomicznej, lub tych którzy nie zdecydują się na używanie programu Biuro-TK. Po pierwszym uruchomieniu niezbędne będzie przeprowadzenie procesu konfiguracji sprzętowej i zdefiniowanie danych firmy.

Proszę zwrócić uwagę, że program w wersji "DEMO" pozwala na normalną pracę z wykorzystaniem wszelkich funkcji programu bez ograniczeń. Jednak po 30 dniach od pierwszego uruchomienia, program zażąda Kodu Aktywacyjnego. Jeśli będziecie Państwo chcieli dalej korzystać z programu, prosimy o kontakt z nami lub z naszym przedstawicielem. Po ustaleniu niezbędnych szczegółów związanych z nabyciem licencji na program, prześlemy Państwu Kod Aktywacyjny, którego wpisanie spowoduje odblokowanie programu. Jednak łatwiejszym sposobem jest aktywaowanie programu przez Autoaktywację-RK, po dokonaniu opłaty licencji.

Pobranie pliku instalacyjnego, rejestracja w naszej bazie użytkowników i automatyczna aktywacja programów, jak również późniejsza automatyczna aktualizacja tych programów do ich najnowszych wersji, możliwa jest przy pomocy programu Autoaktywacja-TK

 

Góra dokumentu