Autoaktywacja-TK

Program ten umożliwi Państwu pobranie plików instalacyjnych dla programów rodziny TK. Pozwoli to Państwu dokonać instalacji tych programów na swoich komputerach w firmie. Następnie będzie możliwe zarejestrowanie zainstalowanego już programu z rodziny TK, zaktywowanie go oraz pobranie i zainstalowanie możliwych do uzyskania najnowszych wersji programów. Wszystkie te czynności zostaną wykonane przez program Autoaktywacja-TK za pośrednictwem sieci Internet.

Pakiet instalacyjny składa się z jednego pliku.

Ponieważ program ten wykonuje swoje zadanie korzystając z sieci Internet, musi on być zainstalowany na komputerze mającym dostęp do tej sieci.

Pliki do pobrania

Setup.exe (2,44 MB)