Dla programistów

Zestaw dla programistów pragnących szybko wprowadzić do swego programu obsługę drukarek fiskalnych pracujących w standardzie Posnet i/lub ELZAB.

FiskalTK.dll

Biblioteka obsługująca drukarki fiskalne firmy Posnet, Torell-DUO oraz inne zgodne ze standardem Posnet, jak również drukarki ELZAB Mera i Omega. Napisana w języku Visual Basic ver.6.0. Pozwala w łatwy sposób dołączyć obsługę drukarki fiskalnej do dowolnego programu napisanego w języku Visual BASIC lub innym.  Biblioteka obsługuje komunikację z drukarkami za pośrednictwem łączy COM / USB / EthernetFiskalTK tester

 

W pakiecie dostępny jest tester zgodności drukarki ze standardem protokołu Thermal lub POSNET oraz ELZAB zaimplementowanych w bibliotece FiskalTK.dll. Tester ten wraz z instrukcjami i przykładami kodu zawarty jest w pakiecie instalacyjnym Fiskal-TK. Możemy przy jego pomocy przetestować większość funkcji realizowanych przez bibliotekę FiskalTK.dll. Oczywiście testy zaleca się robić na drukarce niefiskalizowanej.

Tester pozwala na automatycznie przeskanowanie portów COM i znalezienie podłaczonej drukarki, lub przetestowanie polączenia z drukarką na wybranym porcie COM lub określonym adresie IP.

Programista będzie miał do dyspozycji zestaw standardowych funkcji realizujących określone zadania, nie zależnie od tego jakiego typu drukarka w danej chwili jest podłączona do stanowiska pracy. Cały proces rozpoznania typu drukarki/rodzaju jej podłączenia do systemu, oraz dobranie odpowiedniego protokołu do realizacji tych funkcji odbywa się wewnątrz bilioteki FiskalTK.dll.

Pakiet zawiera kod programu Fiskal Tester-TK, tak aby w łatwy sposób zaimplementować potrzebne funkcje w programie użytkowym.

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Fiskal-TK

Program pracujący w oparciu o bibliotekę FiskalTK.dll, spełniający funkcję serwera wydruku dla drukarki fiskalnej typu Torell-DUO lub innej pracującej w standardzie Posnet lub ELZAB. Zapewnia możliwość obsługi drukarki fiskalnej dowolnym programom pracującym w systemie Windows jak i programom DOS-owym pracującym w oknie DOS-owym w systemie Windows.